Liên hệ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về JIFU hoặc các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

3405 E Overland Rd Suite 260
Meridian, ID 83642
USA

Điện thoại

888-899-JIFU (5438)

Mexico     Español     +1 (201) 817-4326     8h-5h CH (Lunes-Viernes) MST

Korea     대한민국    +82 70 7488 3080     9-5 pm KST
Japan     日本     +81-50-3160-0287     9-5 pm JST

Email

[email được bảo vệ]

Bạn ở quốc tế? Bạn cũng có thể liên hệ với các dịch vụ thành viên trên Skype bằng cách tìm kiếm JIFU Travel.

Liên hệ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về JIFU hoặc các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

địa chỉ

Địa chỉ

3405 E Overland Rd Suite 260
Meridian, ID 83642

gọi điện

Điện thoại

United States
888-899-JIFU (5438)
8h-5h CH (Thứ Hai-Thứ Sáu) MST

Mexico Español
+1 (201) 817-4326
8h-5h CH (Lunes-Viernes) MST

Korea 대한민국
+82 70 7488 3080
9h-5h CH KST

Japan 日本
+81-50-3160-0287
9h-5h CH JST

email

Email

[email được bảo vệ]

quốc tế

Quốc tế

Bạn cũng có thể liên hệ với các dịch vụ thành viên trên Skype bằng cách tìm kiếm JIFU Travel.