Liên hệ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về JIFU hoặc các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

3405 E Overland Rd Suite 260
Kinh tuyến, ID 83642
Hoa Kỳ

Điện thoại

888-899-JIFU (5438)

Mexico Español +1 (201) 817-4326 8-5 giờ chiều (Lunes-Viernes) MST

Korea     대한민국    +82 70 7488 3080     9-5 pm KST
Japan     日本     +81-50-3160-0287     9-5 pm JST

E-mail

[email được bảo vệ]

Quốc tế? Bạn cũng có thể liên hệ với các dịch vụ thành viên trên Skype bằng cách tìm kiếm JIFU Travel.

Liên hệ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về JIFU hoặc các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Địa chỉ

Địa chỉ

3405 E Overland Rd Suite 260
Kinh tuyến, ID 83642

gọi

Điện thoại

Hoa Kỳ
888-899-JIFU (5438)
8-5 giờ chiều (Thứ Hai-Thứ Sáu) MST

Tiếng Tây Ban Nha Mexico
+1 (201) 817-4326
8-5 giờ chiều (Lunes-Viernes) MST

Korea 대한민국
+82 70 7488 3080
9-5 giờ chiều KST

Japan 日本
+81-50-3160-0287
9-5 giờ chiều JST

e-mail

E-mail

[email được bảo vệ]

quốc tế

Quốc tế

Bạn cũng có thể liên hệ với các dịch vụ thành viên trên Skype bằng cách tìm kiếm JIFU Travel.

Bản quyền © 2023 JIFU