Không có gì quan trọng hơn con người

Tại JIFU, chúng tôi tận tâm hướng dẫn bạn cách mở khóa những cánh cửa bí mật dẫn dẫn tới mức giá du lịch tuyệt vời. Cho dù mục tiêu của bạn là bãi biển đầy cát hay đỉnh núi tuyết, bạn JIFU như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bây giờ bạn biết điều đó là có thể thực hiện.
Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành

Bradley Boyle

Chủ tịch toàn cầu

Kyle Copeland

COO và Cán bộ tuân thủ

Doug Allen

Giám đốc Dịch vụ thành viên, Lữ hành và Sự kiện

Travis Brown

Giám đốc tài chính

Weston Orme

Giám đốc Công nghệ

Lukas Bryson

Cán bộ chiến lược

Brandon Brooks

Phó Chủ tịch Phát triển Kinh doanh Toàn cầu

Jim Dillon

Phó chủ tịch điều hành toàn cầu

Tatiana Nesmith

Chủ tịch khu vực – Khu vực MENA

Anas Barbarawi

Chủ tịch

Matt Garff

Giám đốc Dịch vụ thành viên quốc tế

Maria Salazar

Thành viên Hội đồng quản trị

Scott Symington

Nhà sản xuất video cao cấp và Nhà thiết kế đồ họa

Brett Baltzer

Dịch vụ thành viên

Becky C.

Giám đốc Tổ chức Từ thiện và Bác ái toàn cầu

Erin Boyle

Kế toán / Nhân sự

Shelley Nies

A.I.R.E. Điều phối viên Chương trình và Tiếp thị

David Boyle